Mevzuat ve Yönetmelikler

Kanunlar..

3065 SAYILI KDV YASASI [KANUN NUMARASI: 3065- KABUL TARİHİ: 25/10/1984-YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH : 2/11/1984 SAYI : 18563]
ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) [KANUN NUMARASI: 4737-KABUL TARİHİ: 9/1/2002-YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH :19/1/2002 SAYI:24645]
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ: 5/12/1951-YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH : 13/12/1951 SAYI : 7981]
İMAR KANUNU [KANUN NUMARASI: 3194-KABUL TARİHİ: 3/5/1985-YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 9/5/1985 SAYI : 18749]
KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ:4/1/2002-YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648]
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
KAMU İHALE KANUNU
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
LAW ON AMENDMENTS ON THE LAW ON UTİLİZATİON OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES FOR THE PURPOSE OF GENERATİNG ELEKTRİCAL ENERGY
TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ
YAPI DENETİMİ KANUNU
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN


Bakanlar Kurulu Kararları..

BAZI ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN 3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN KARAR


Tebliğler..

İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK YETKİLENDİRMELER, SERTİFİKALANDIRMALAR, RAPORLAMALAR VE PROJELER KONUSUNDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRMELERİ
İMDAT GRUPLARI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KURACAKLARI ELEKTRİK TÜKETİM TESİSLERİ İZİN BELGELERİNİN VERİLEMESİ, PROJELERİN ONAYLANMASI VE KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YETKİLİ KURULUŞLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ
İNSAN TAŞIMAK ÜZERE TASARIMLANAN KABLOLU TAŞIMA TESİSATININ RUHSATLANDIRILMASI, BAKIM VE İŞLETİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM : 2009/11)
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ
YETKİLİ TEKNİK SORUMLULARIN GÖREV, YÜKÜMLÜLÜK VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ


Yönetmelikler..

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİK
ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ (ESKİ)
ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ (RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.06.2015 RESMİ GAZETE SAYISI: 29396)
ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24) RESMİ GAZETE TARİHİ: 15.07.2015 RESMİ GAZETE SAYISI: 29417 (2. MÜKERRER)
ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/18) RESMİ GAZETE TARİHİ: 01.08.2016 RESMİ GAZETE SAYISI: 29788
ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ: 27.01.2016 RESMİ GAZETE SAYISI: 29606
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) ESKİ (2007)
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) RESMİ GAZETE TARİHİ: 29.06.2016 RESMİ GAZETE SAYISI: 29757
BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMI ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(2007)
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
CE UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK ENERJİ TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ-YÜRÜLÜKTEN KALDIRILDI
ELEKTRİK ENERJİSİ FONU YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK ENERJİSİ İMDAT GRUPLARI VE OTOPRODÜKTÖR TESİSLERİ RUHSAT YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ARZ GÜVENİLİRLİĞİ VE KALİTESİ YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM SİSTEMİNDE SUNULAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN TEDARİK SÜREKLİLİĞİ, TİCARİ VE TEKNİK KALİTESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ 30 ARALIK 2014
ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ-16ARALİK2009
ELEKTRİK TESİSLERİNDE EMNİYET YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2004/108/AT)
ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ESKİ-ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (89/336/AT)
EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK SARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (96/57/AT)
GSM YÖNETMELİĞİ
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)
REGULATION ON ELECTRIC POWER INSTALLATIONS
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞMELERİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE YER SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


Genelgeler..

BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI ŞARTNAMESİ