TOPRAKLAMA TİPLERİ

Üç çeşit topraklama vardır. Bunlar koruma topraklaması, işletme topraklaması ve fonksiyon topraklaması ve TN, TT ve IT olarak üç çeşit sistem topraklaması vardır..