Elektrik Tesisat Kontrolü Nedir ve Nasıl Yapılır?

İş Güvenliği ve İş Ekipmanları yönetmeliklerine göre Elektrik Tesisat Kontrolünün bir yıllık periyotlar halinde topraklama ve paratoner kontrolleri ile birlikte yapılması zorunlu kılınmıştır. Elektrik tesisat kontrolünün periyodik olarak yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

“Elektrik Tesisat Kontrolü”nün Önemi
Elektrik Tesisat Kontrolü’nün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Ekipmanları Yönetmeliği EK III maddesince azami olarak 1 yıllık periyotlar halinde topraklama ve paratoner kontrolleri ile birlikte yapılması zorunlu kılınmıştır. Tesisatın iş sağlığı ve işçi güvenliğini sağlayıp sağlamadığının kontrolü için gerekli ve zorunludur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, madde 353 ve madde 354 uyarınca elektrik tesisat kontrolü zorunlu kılınmıştır ve işletmelerce yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca,elektrik tesisat kontrolü ‘nün sadece tesis ilk kurulduğunda değil yönetmelikte de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır.
Şekil 1: Elektrik Tesisat Kontrolü periyodik olarak yapılmadığı sürece, tesisatta zaman içerisinde oluşan problemler belirlenemez ve büyük hasarlara yol açar.
Elektrik Tesisat Kontrolü Nasıl Yapılır? 
Elektrik Tesisat Kontrolünde işletmelerin: branşman, enerji odası, kablo şaftı, sayaç ve dağıtım panoları, ag kompanzasyon, buatlar, prizler ve aydınlatma bazında gözden geçirilip ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlemler arasında termal kamera ile kontrol oldukça önemlidir. Uzaktan ölçüm cihazları olan termal kameralar, oluşan arıza sonucu nesnelerin yaymış oldukları kızılötesi enerjiyi (ısıyı) algılayarak elektronik sinyale dönüştürür ve termal görüntü olarak yansıtır. Bu şekilde sorunlu bölge tespit edilerek büyük hasara yol açmadan önce gerekli önlemler alınır. Termal kamera ile panolar ve ısınma olabilecek kısımlar kontrol edilip raporlanır.
Tesisteki “kaçak akım koruma röleleri”nin çalışıp çalışmadığı, açma akımları ve zamanlarının testi yapılarak uygun olup olmadığı kontrol edilir. Süreklilik testi ile topraklama hattının son tüketiciye kadar ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri ;
25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir..

*21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
*30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
*16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları.

Şekil 2: Termal Kamera ile Elektrik Panosu Kontrolü 
Elektrik Tesisat Kontrolü, işletmelerin ilk kurulum aşamalarında 1 defaya mahsus olmak üzere değil 1 yıllık periyotlar halinde düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.
Tesisat Kontrolü Kimler Tarafından Yapılır?

Tesisat Kontrolü’nün Elektrik Mühendisleri Odası’na (EMO) kayıtlı ve elektrik iç tesisleri denetimi eğitimi almış sertifikalı Elektrik Mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir.Bunu yanısıra İş Ekipmanları Yönetmeliğinde Kimlerin yapabileceği belirtilmiştir.Yönetmeliği görmek için ;İş Ekipmanlığı Yönetmeliği

Enerji Müsadeleri için Elektrik Tesisat Kontrolü
İç tesise ait bu uygunluk belgesi elektrik bağlantı bildirimi (iş bitimi) ile birlikte işletmeye verilmektedir. Verilen uygunluk belgesine sahip olan elektrik iç tesisinin kuruluş tarafından tekrar muayene edilmez. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’nin Madde 19 İç Tesislerin Denetlenmesi ve Muayenesi’ne göre elektrik iç tesislerine ait uygunluk belgesi olmayan veya muayeneler sırasında uygun bulunmayan tesise enerji verilmez.
Alıntıdır: elektrikport

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......