Topraklama Sistemleri Altı Temel Test

Topraklama sistemlerini devreye alırken takip ve kontrol edilmesi gereken temel adımlar vardır. Çoğu durumda devreye alırken, topraklama sistemi çıkış dirençleri ile birlikte voltaj ve akım dağılımları açısından test edilmelidir.

Devreye alma işlemleri sırasında yapılan ölçümler sistemin uyumluluğunu gözleme imkanı verdiği gibi, devam eden denetimler içinde bir kriter veya taban belirleyecektir. Tasarım aşamasında tüm tehlike ihtimalleri öngörülemeyeceği için devreye alma testi ikinci bir kontrol ,risk azaltma me

 

kanizması olarak iş görecektir.
Bazı örneklerde tüm bunlar gerekli olmasa da topraklama sistemlerinin devreye alınması altı temel adımdan oluşur.

1) Gözle Denetim

 

► Tasarım ve nihai çizimlerin doğruluğu
► Topraklama iletkenlerinin ve bağlantılarının durumu
► Topraklama elektrotlarının durumu
► Topraklama klemenslerinin durumu
► Yüzey materyallerinin kondisyonu
► Çitlerin kondisyonu
2) Süreklilik Testi
Süreklilik testi, ana toprak şebekesindeki tesis bileşenleri arasındaki ve şebekeye etkin şekilde bağlanması gereken bileşenler arasındaki direnci ölçmek için kullanılır.
Toprak süreklilik testi PE (koruma) iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştirilmektedir. Buradaki amaç, herhangi olası bir elektrik kaçağı anında ürünü kullanan kişi ya da operatörün güvenliğinin sağlanmasıdır. 50 Hz – 10A akım enjeksiyonu en az 10 sn. uygulanmalı ve ölçülen direnç değeri 0,1 ohm’dan daha düşük değerde olmalıdır. Bu test, özellikle tüm iletkenlerin ve bağlantıların görsel denetiminin daha zor olduğu büyük topraklama sistemlerinde önemlidir.
3) Toprak Direnç Testi
Doğru hata düzeltme ve güvenlik kriterinin belirlenmesine adına performans değerlendirmeleri ile birlikte toprak direnci testleri yapmak gereklidir.
Tasarım aşamasında direnç testinin yapıldığı yerlerde bile, ilave testler, ölçüm hatalarının ve periyodik değişikliklerin tanımlanmasına yardımcı olabilir.
4) Enjeksiyon Testi
Akım trafolanın dönüştürme oranlarını, polaritelerini ve sekonder bağlantılarını kontrol etmek için primer enjeksiyon test cihazı ile primer enjeksiyon deneyi uygulanmalıdır.
Simüle edilmiş arıza genellikle 2 ila 20 A arasında küçük bir akım enjekte ederek sürdürülebilir hale getirilir. Etkiler, çalışan sistemlerde bile, güç sistemi frekansından farklı bir frekansta enjekte edilerek ve frekans ayarlanabilir ölçüm cihazı kullanarak ölçülebilir hale getirilir.
4.1) Toprak Potansiyeli Yükselmesi(EPR) Testi
Toprak potansiyel yükselmesi (EPR), toprak hattı boyunca büyük bir akımın toprağa akması sonucu gerçekleşir. Toprak üzerindeki tehlike, akımın zemine girdiği noktada en yüksek seviyededir ve kaynaktan uzaklıkla azalır. Topraktaki potansiyel yükselmesi, elektrik alt istasyonlarının tasarımında bir endişe kaynağıdır, çünkü yüksek potansiyel insanlara veya cihazlara zarar verebilir.
Bu test de test edilen topraklama sistemi ile zemin arasında gerilim ölçümü yapılmasına adına, bir test kablosunun topraklama sisteminden çıkarılmasını gerektirir. Rota ve mesafe, ölçüm hatalarını en aza indirgemek için seçilir.
4.2) Akım Dağılımı Testi
Arıza durumundaki kaçak akımının, toprak hattına alternatif yollarda (kablo kılıfları veya havai topraklama kabloları gibi) bırakabileceği etki düşünülerek, alternatif yollardaki akım da ölçülmelidir.
Bu, arıza kaçak akımının nasıl dağıldığını, alternatif yollar üzerindeki etkisini (örneğin, kablo kılıf kapasitesi) ve toplam sistem empedansından toprak hattı empedansının hesaplanmasını sağlar.

5) Transfer, Dokunma ve Adım Voltaj Testi

Çalışma sahasında, herhangi bir şekilde elektrik hattından toprağa kısa devre olmasını sağlayacak hataların öngörülmesi adına bu testler yapılmalıdır.

Dokunma ve adımlar için güvenli voltaj aralığını ölçerken olası dokunma ve adımlama voltajları yüksek empedanslı bir voltmetre kullanarak ölçülmeli ve insan vücudunu temsil eden uygun bir dirençte görünen etkili bir yük kullanılmalıdır.
Alıntıdır:elektrikport

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......