İş Sağlığı ve İş güvenliği bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

Açıköğretim İş Sağlığı ve İş güvenliği bölümü hakkında tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz bilgiler. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İş İlanları Nelerdir? İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Alanları.En çok talep olan meslek: İş güvenliği uzmanlığı nedir.

Şirketlerde iş güvenliği uzmanı zorunluluğuna sayılı günler kaldı. Piyasada bu alanda sertifikası olan fazla kişi olmaması yeni bir istihdam potansiyeli yaratıyor. Sayı yetersiz olunca A sınıfı uzman belgesine sahip olan ayda 9 bin lira kazanabiliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyi zorunlu hale getirince iş güvenliği uzmanı sayısı konusu kritik hale geldi. Piyasada iş güvenliği uzmanı belgesine sahip kişilere çok ciddi bir istihdam olanağı sağlandığı gibi (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip kişilerin de bu nitelikteki kişi sayısı az olduğu için yüksek ücretler kazanma imkanı doğdu. Dolayısıyla bu konu uygulanması açısından son derece önemli hale geldi.

KİMLER UZMAN OLABİLİYOR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışma hayatını denetleyen müfettişler, ? Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakültelerinden mezun olmuş kişiler, ? Teknik öğretmenler, ? Fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip kişiler,

– Üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programlarından mezun olan kişilerin iş güvenliği uzmanı olma hakkı var.

ÜCRET YÜKSEK, UZMAN SAYISI AZ

(A) Sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısı önemli. Çünkü işyerlerinin tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanıgörevlendirmeleri gerekiyor. Az tehlikeli sınıfta (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görev yapabiliyor. Ancak tehlikeli sınıfta (B) ve çok tehlikeli sınıfta ise (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev yapması şart.

9 BİN LİRA MAAŞ İSTİYORLAR

Ağustos ayında yapılan sınav öncesi 947 (A) sınıfı, 552 (B) sınıfı ve 14.305 (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı bulunuyordu. Ağustos sınavına başvuran 35 Bin kişiden 15 Bininin başarılı olduğunu ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaya başladıklarını düşünürsek yaklaşık 31 Bin iş güvenliği uzmanı bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak (A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısının halen çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu nedenle işverenlerin maliyetlerinin çok yüksek olması söz konusu oluyor. (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının aylık 9 bin TL ücret talep ettiklerine şahit oluyoruz.

KÖŞE DÖNÜLMEZ BİR MESLEK DEĞİL

Piyasada (A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısının artması sonrası ücret seviyesi oturur. Ancak sorumluluk çok fazla. Bir uzmanının, görev yaptığı işyerinde yaşanacak bir iş kazası sonrası sertifikası askıya alınabilir. Hatta hapse varan cezalar bile uygulanabilir. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanlarının görevlerini layıkıyla ve bu bilinçle yerine getirmeleri gerekiyor.

UZMAN OLABİLMEK İÇİN NE YAPMALI?

İş güvenliği uzmanlığının üç sınıfı bulunuyor. En yükseği (A) sınıfı. (C) sınıfı uzman olabilmek için mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları ile teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager ve biyologlar ile iş sağlığı ve güvenliği meslek yüksekokulu mezunlarına açılacak sınavda başarılı olmaları halinde sertifika veriliyor.

EĞİTİME GELEN MÜFETTİŞ DE ALABİLİYOR

Çalışma Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev yapan müfettişlerden eğitime katılanlara da sınav olmaksızın (C) sınıfı sertifika veriliyor.

A SINIFI SERTİFİKA OLDUKÇA ZAHMETLİ

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için ise, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını belgelemek ve sınavda başarılı olmak gerekiyor. (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle dört yıl görev yaptığını belgelemek ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak uzmanlık sınavında başarılı olmak gerekiyor.

TUZLA’DAKİ İŞ KAZALARI DERS OLDU

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Tuzla’daki ölümlü iş kazalarının arttığı bir dönem sonrasında hayata geçirildi. Getirdiği yenilikler ve özellikle risk değerlendirmesi, çalışanların katılımının sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden tüm işyerlerinin hizmet alması zorunluluğu bakımından Kanunun çok radikal düzenlemeler öngördüğü söylenebilir.

Yeni yasa ile şirketlerin İş Güvenliği Uzmanları çalıştırmaları artık zorunlu olacak!

İş sağlığı ve güvenliği’nde büyük açık devam ediyor. Ülkemizdeki tüm işyerlerine kademeli olarak ‘İş Güvenliği Uzmanı’ görevlendirme zorunluluğu getirildi. ‘İş Güvenliği Uzmanı’na duyulan ihtiyaç her geçen gün artarak devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çıkardığı yeni kanunla işyerlerindeki işçi sayısına yönelik sınırlamayı kaldırarak bazı istisnalar dışında tüm işyerlerini kapsamına aldı ve işverenlerin sorumluluklarını artırdı. ‘İş Güvenliği Uzmanı’ bulundurma zorunluluğu, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinde, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yasal düzenlemelere göre istihdamı zorunlu olan ‘İş Güvenliği Uzmanları’nın mühendis, mimar veya iş sağlığı ve güvenliği ön lisans mezunu olması gerekiyor.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı bölümünü burslu okuma fırsatı!

Kapadokya Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programını ilk sırada tercih edip kazanan tüm adaylara eğitim ücretinde %30 burs imkânı sunuyor; ön lisans eğitimiyle ‘İş Güvenliği Uzmanı’ yetiştiriyor.

İç Anadolu bölgesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde önemli bir boşluğu dolduran Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde faaliyet gösteren Kapadokya Meslek Yüksekokulu, içinden geçtiğimiz ek yerleştirme döneminde tüm yükseköğretim adaylarına önemli burs fırsatları sunuyor. Yüksekokul giriş, ihtiyaç, çalışma bursları yanında İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nı ilk sırada tercih edip kazanan tüm adaylara eğitim ücretinde %30 burs imkânı sağlıyor.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi Başkanı Öğretim Görevlisi S. Taylan Kapucu, kanun ve yönetmeliklerin tam anlamıyla uygulamaya geçmesinin ardından yaklaşık 238.000 ‘İş Güvenliği Uzmanı’na ihtiyaç duyulacağını ifade etti ve ekledi: “SGK’nın Nisan 2013 verilerine göre şu an ülkemizde 12.262.422 işçi çalışıyor. İşyeri sayısı da ortalama 1,5 milyon civarı. Ve 01.07.2016 tarihi itibariyle kamu kurumları da bu kapsama girecek. Görünen şu ki; İş Sağlığı ve Güvenliği’nde ön lisans eğitimi alan gençlerimizin rahat iş bulabileceği bir döneme girmek üzereyiz.” dedi

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı “İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri” yetiştirmek amaçlanmıştır. Program aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.

Programın Kazanımları:

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı mezunları işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alarak, iş ve işçi güvenliğini koruyacak düzeyde bilgi ve yeterliliğe sahip olacaklardır. Bunun yanında program mezunları şu konular hakkında yeterlilik kazanacaklardır:

İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma
İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma
İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma
Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma
İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma
İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma
İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme
Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapma
İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma
İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme
Bir kurumda iş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama
Yapılan işe uygun olarak İş Güvenliği ekipmanlarının kullanımı hakkında çalışanları bilgilendirmektir.
Programın İstihdam Alanları:

Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda “C Sınıfı iş güvenliği uzmanı” unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İşletme
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır

Programa Yerleştirilme Şartları:

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Programa Öğrenci Kabul Şartları:

Programı tercih edecek öğrenci adaylarının Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndaki YGS puan türlerinin en az birinden 150.000 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Geçmiş dönem puan türleri geçerli değildir.

İkinci Üniversite Kabul Koşulları:

Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen koşullarda Fakültemize İkinci Üniversite kapsamında öğrenci yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam eden ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler Fakültemize kayıt yaptırabilirler.
İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları:

Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)

Elektrik – Elektronik Teknolojisi
Beton – Çimento ve Zemin Teknolojisi
Kimya Labaratuvarı
Bobinaj
Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama
Kimya Proses
Büro Makineleri Teknik Servisi
Çatı Sistemleri
Lastik Üretimi
Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
Petrol – Petrokimya
Elektirkli Ev Aletleri Teknik Servisi
Harita ve Kadastro
Petrol – Rafineri
Elektromanyetik Taşıyıcılar Bakım Onarım
İç Mekan Teknik Ressamlığı
Proses
Endüstriyel Bakım Onarım
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
Sınai Boya / Sanayi Boyacılığı ve Uugulama Tekniği
Görüntü ve Ses Sistemleri
PVC Doğrama ve İmalat Montajcılığı
Makine Teknolojisi
Güvenlik Sistemleri
Restorasyon
Bilgisayar Destekli Endustriyel Modelleme
Haberleşme Sistemleri
Statik Yapı Teknik Ressamlığı
Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı
Otomasyon Sistemleri
Yapı Dekorasyonculuğu
Bilgisayarlı Makine İmalatçılığı
Otomatik Kumanda
Yapı Duvarcılığı
Endüstriyel Kalıp
Yüksek Gerilim Sistemleri
Yapı İç Mekan Dekarosyonu
Makine Bakım Onarım
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Yapı Yalıtımcılığı
Makine Model / Makine Ressamlığı
Engelli Bakımı
Yapı Yalıtımı
Mermer İşleme
Hasta Bakımı
Yapı Yüzey Kaplama
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Yaşlı Bakımı
Yapı Yüzey Kaplamacılığı
İş Makineleri
İnşaat Teknolojisi
Yapı Zemin ve Beton Labaratuvarcılığı
Otomativ Boya
Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı
Kimya Teknolojisi
Otomativ Elektromekanik
Ahşap Yapı Sistemleri
Boya Üretimi ve Uygulama
Otomativ Gövde
Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık
Deri İşleme
Tarım Makineleri
Betonarme Yapı Sistemleri
Kimya
Acil Sağlık Hizmetleri Alanı-Acil Tıp Teknisyenliği Dalı

Programda Derslerin Yürütülmesi:

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır.

Programda Muafiyet:

Muafiyet uygulaması; daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin ortak zorunlu derslerini kapsamaktadır. Bu kapsam dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Programda Sınavlar:

Ara, final ve bütünleme sınavları öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak belirlenen sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Programda Uygulama (Staj):

Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1. SINIF                I. YARIYIL

ISG1001 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Hukuk ve Adalet Kavramları, Hukuk ve Diğer Sosyal Düzen Kuralları, Hukukun Kaynakları, Hukuk Kurallarının Yorumlanması, Hukuk Kurallarının Uygulanması, Hukuk Kurallarının Yaptırımı, Hukukta Kişiler ve Kişilik, Hukuki Olay, Fiil ve İşlemler, Hak Kavramı, Hukuk Sistemleri, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Yargılama Sistemleri ve Unsurları, Yargı Örgütlenmesi.

İSG1003 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ

İşletme ile İlgili Temel Kavramlar, İşletmelerin Amaçları ve Çevresi, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluşu, İşletmelerin Büyümesi, İşletmelerin Uluslararasılaşması, İşletme Kapasitesi ve Kapasite Türleri, Yönetim, Tedarik ve Üretim Fonksiyonu, Pazarlama Fonksiyonu, Muhasebe ve Finansman Fonksiyonu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Yapma, İşletmelerde Halkla İlişkiler.

İSG1005 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ ve ETİK

Çalışma İlişkileri: Tanım Konu Ve Unsurlar, Çalışma İlişkilerinde Sistem Yaklaşımı, Çalışma İlişkileri Kuramları, Çalışma Yaşamında Devlet, Çalışma Yaşamında Birey ve Kişilik, Çalışma Yaşamında Duygular, Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini, Çalışma Yaşamında Gruplar ve Takımlar, Çalışma İlişkilerinde Çatışma, Çalışma İlişkilerinde Stres ve Yönetimi, İşçi ve İşveren Sendikaları, Toplu Pazarlık ve Toplu İş Uyuşmazlıkları, Çalışma İlişkilerinde Güncel Gelişmeler, Çalışma İlişkilerinde Psikolojik Sözleşme ve Kariyer, Çalışma Yaşamında Etik Davranışlar ve Yönetimi.

İSG1007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kurallarının Gelişimi, İş Hukuku, Fiziksel Risk Etmenleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Kimyasal Risk Etmenleri, Biyolojik Risk Etmenleri, Psikososyal Risk Etmenleri, Ergonomi, Acil Durum Planları, İş Kazaları, Çalışma Ortamı Gözetimi, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Risk Değerlendirme.

İSG1009 ARAMA ve KURTARMA BİLGİSİ

Arama ve Kurtarmaya Giriş, Arama ve Kurtarmada Planlama ve Organizasyon, Arama ve Kurtarma Teknik ve Becerileri, Arama ve Kurtarmada Kaza Değerlendirme Safhaları, Arama ve Kurtarmada Kullanılan Makine ve Ekipmanlar, Arama ve Kurtarmada Yangın ve Müdahale Teknikleri, Arama ve Kurtarmada Haberleşme, Arama ve Kurtarmada Teknolojik Gelişmeler, Arama ve Kurtarmada Acil Durum Planları, Arama Ve Kurtarmaya Yönelik Bazı Mühendislik Uygulamaları, Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinde Karşılaşılan Sağlık Sorunları ve Korunma Yöntemleri, Arama ve Kurtarmada Karşılaşılan Tıbbi Acillerde İlk Yardım, Arama ve Kurtarmada Eğitim, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat.

BİL1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bilgi Teknolojilerine Giriş, Windows 8-I, Windows 8-II, Windows 8-III, Windows 7-IV, Microsoft Word 2010, Word 2010-II, Word 2010-III, Word 20104- IV, Excel 2010-I, Excel 2010-II, Excel 2010-III.

ORT1001 YABANCI DİL

What is your name? (Am, Is, Are),What do you do in your free time? (Geniş Zaman), How many brothers have you got? (Have Got/Has Got), Would you like a single or return ticket? (Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler), What year are you in? (Şimdiki Zaman), Who did you go wıth? (Geçmiş Zaman), What were you doing? (Şimdiki Zamanın Hikayesi), Where’s he gone? (Present Perfect Tense), How long have you been living in Erzurum? (Present Perfect Continuous), They had left before I woke up (Past Perfect Tense), I’ll have a doner (Gelecek Zaman), It’s on the left (Yer Edatları), The bus left on time (Zaman Edatları), The Kızılırmak is the longest (Sıfatlar).

1. SINIF                II. YARIYIL

DERSİN KODU   DERSİN ADI

İSG1002               MAKİNA ve TEÇHİZAT

Temel Kavramlar, Malzeme Bilgisi, Bağlama Elemanları, Güç ve Hareket Sistemleri, Talaşlı Üretim Yöntemleri, Talaşsız Üretim Yöntemleri, Pompalar, Fanlar ve Kompresörler, Yakıtlar ve Yanma, Kazanlar ve Isı Değiştiricileri, Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Sistemleri, Fosil Yakıtlı Enerji Dönüşüm Sistemleri, Hidrolik ve Pnömatik Sistemler, İş Makinaları, Taşıma Tekniği.

İSG1004 İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar, Dünyada ve Ülkemizde İlk Yardım, Acil Sağlık Hizmetleri ve Afetlerde Sağlık Organizasyonu, Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri, İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi- Triyaj, Temel Yaşam Desteği, Yaralanmalarda İlk Yardım, Kanamalarda İlk Yardım, Yanıkta İlk Yardım, Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalmalarda ve Boğulmalarda İlk Yardım, Bilinç Bozuklukları ve Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım, Zehirlenmelerde İlk Yardım, Hasta/Yaralı Taşıma Tekn.

İSG1006 İŞ HİJYENİ

İş Hijyenine Giriş, Çalışma Yaşamı ve Sağlık İlişkisi, Maruz Kalma, Limit ve Standartlar, Tehlike, Risk ve Korunma Temel Kavramları, Kimyasal Etmenler, Vücuda Giriş Yolları, Fiziksel Risk Etmenleri, Biyolojik Etmenler, Ergonomik Etkenler, İç Ortam Hava Kalitesi, İş Hijyeni ve Risk Değerlendirmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı, Mesleki Etik, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat.

İSG1008 KİMYASAL MADDELER ve TEHLİKELERİ

Kimya Nedir?, Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması, Patlayıcı Maddeler, Yanıcı, Patlayıcı ve Zehirli Gazlar, Yanıcı ve Toksik Sıvılar, Yanıcı Katı- Oksitleyici Kimyasallar, Radyoaktif Maddeler, Günlük Yaşamda Karşılaşılabilecek Tehlikeli Kimyasallar, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Açısından Tehlikeli Kimyasallar, Kimyasal Tehlikeler Değerlendirme ve Kontrol, Tehlikeli Kimyasalların Taşınması, Depolanması ve Kimyasal Atıkların İmhası, Kimyasal Maddelere Karşı Acil Yardım, Tehlikeli Kimyasallar İçin Koruyucu Ekipman Seçimi, Tehlikeli Kimyasallar İçin Koruyucu Ekipmanların Hazırlanması ve Kullanımı

İSG1010 ETİKETLEME ve İŞARETLEME

Etiketleme ve İşaretlemenin Kapsamı, Etiket ve İşaretlemenin Gerekliliği ve Önemi, Etiket ve İşaretlemenin Türleri ve Kullanıldığı Yerler, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Etiketleme ve İşaretleme, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve İçeriği, Etiketlerde Uluslararası Standartlar Şekil, Boyut ve Renk Özellikleri, Etiketleme ve İşaretlemede Eğitim ve Uygulama, Yaygın Olarak Karşılaşılan Risk Durumlarının Listesi ve İncelenmesi, Yaygın Olarak Karşılaşılan Güvenlik Tavsiyelerinin İncelenmesi ve Risk İletişimi, Önemli Semboller ve Uluslararası Kısaltmalar, CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Genel Esaslar, Etiket ve İşaretlerde Bulundurulması Asgari Gerekler, Kalibrasyon, Barkod Teknolojisi.

BIL1002 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

PowerPoint 2010, Access 2010, Sık Kullanılan Programlar, Ses-Video İşlemleri, Bilgisayar Ağları, İnternet, İnternet Uygulamaları, Sosyal Medya, İnternet ve Toplum.

ORT1002 YABANCI DİL II

Can I send a letter? (Can/Could, May/Might, Must, Have/Has To), I had better try it on (Must/Mustn’t), They are made in Turkey (Edilgen Yapı), They will be shortened (Edilgen Yapı), If I were you I would take that one (Koşul Cümlecikleri), I wish he would return very soon (İstek Cümlecikleri), I need a car whıch is strong (Sıfat Cümlecikleri), We have a flat in which there are three bedrooms (Sıfat Cümlecikleri), Do you know where she is (İsim Cümlecikleri), The doctor said I should rest (Dolaylı Anlatım), I would lıke to invıte you (İsim Fiiller-Mastarlar), I will call you only if there is a cancellation (Bağlaçlar), I will finish my homework as early as I can (Bağlaçlar), Somebody tried to break into our house (Deyimsel Fiiller ve Edat Alan Fiiller).

Kaynak: İş Sağlığı ve İş güvenliği bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......