TT Sistemlerin TN Sistemlere Dönüştürülmesi

Elektrik tesislerinin planlanması, boyutlandırılması,hesaplanması ve değerlendirilmesi için tasarımcının geniş çapta elektrik temel bilgisinin yanısıra her projede geçerli olan Norm ve Standartlara, yönetmeliklere, bilgisayar destekli programlara ihtiyacı vardır. Elektrik tesislerinin sağlıklı kurulması, işletilmesi can ve mal güvenliği açısından çok önemlidir.
Bu yazıda TT sistemden TN sisteme geçişte dikkat edilmesi gereken bağlantı koşul ve kuralları teorik
ve pratik olarak anlatılacaktır. Anahtar kelimeler:TT sistem, TN sistem, otomatik açma, aşırı yük ve
kısa devrede koruma, topraklama, koruma potansiyel dengeleme, açma akımı, açma zamanı.

 1. GİRİŞ
  Alçak gerilim eletrik tesislerinin kurulması ve işletilmesi için üç temel koruma ve topraklama tipi 43 senesinden beri uygulanmaktadır [1]. Her üç sebekenin ana kuralı insan ve yararlı hayvanların tehlikeli akımlardan korunmasıdır. Teknik anlamda bu sistemler devamlı geliştirilmiş, hataların en aza
  indirgenmesi için uluslararası alanda çalışmalar yapılmış, IEC ve EN standartlarında tanımlanmıştır.
  Topraklama, her zaman sorun olmuş, her ülkede değişik teorik ve pratik uygulamalar yapılmıştır. Diğer taraftan kablo ve iletkenlerin aşırı akımlara karşı korunması,koruma cihazlarının seçimi, gerilim
  düşümü, seçicilik ayrı bir yer teşkil etmiştir.
  Günümüzde merkezi topraklama sistemi (MTS) ve koruma potansiyel dengeleme daha çok önem kazanmıştır. Diğer taraftan artık akım koruma cihazı (RCD) 32 A’e kadar tüm priz ve aydınlatma devrelerine tesisi zorunlu hale getirilmiştir. Bir direye tek bir RCD’nin tesisi yasaktır.
  RCD aşırı akımda çalışmaz ve şalter olarak kullanılmaz. Elektrik cihazları, kablo ve iletkenler,
  elektrik akımının termik ve dinamik etkilerine karşı korunması gerekmektedir.
  TN sistemde hata akımları topraklama direncine bağlı değildir. Tesislerdeki koruma topraklaması (örnek temel topraklama) ve işletme topraklaması birbirlerine paralel bağlandığından
  topraklama direnci her zaman 1 Ω’un altında ölçülür [2,3]. TT sistemde aşırı akım koruma cihazları hata akımını kesmekte zorlanır. Dolayısiyle akım devrelerine RCD takılması zorunludur.
  Topraklama direnci 100 Ω olsada koruma şartları sağlanır. Binaya enerji vermeden önce IEC 60364 Kısım 6’da belirtilen tüm ölçümler yapılmalıdır. Topraklama direnci ölçümü bunlardan sadece bir tanesidir ve bir fikir edinmek açısından önemlidir.

DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKAYINIZ

https://www.mustafafazlioglu.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/TT-VE-TN.pdf

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......