Periyodik Topraklama Ölçüm Raporu ve Önemi

Topraklama sistemi elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümleri, sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin elektrot ve diğer topraklayıcı ekipmanlar yardımıyla topraklama iletkenin irtibatlandırılması olayıdır. İnsan hayatı ve cihazların ömrü, koruma elemanlarının çalışması için büyük önem arz eden topraklama sistemi mutlaka her yıl periyodik olarak ölçülmeli ve raporlanmalıdır.

Topraklama ölçüm raporunun her yıl periyodik olarak alınması olası elektriksel çarpılmaların ve cihaz hasarlarının önüne geçmekte,tesis çalışanlarının can güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca tesisin işletmesinden sorumlu yetkililerin ve mühendislerinde de yasal zorunluluklarını yerine getirmeleri için son derece önemlidir. 28 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan resmi gazetede elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve paratoner tesisatının periyodik olarak yılda 1 kez ölçülme zorunluluğu getirilmiştir. Ve bu ölçümlerin konusunda uzman firma ve mühendisler tarafından kalibrasyonu tam cihazlar ile yapılması zorunlu kılınmıştır.

topraklama ölçüm raporu

topraklama ölçüm raporu

Periyodik elektrik tesisat kontrol çalışması, topraklama ölçümü, iç tesisat muayene raporu ve Paratoner Ölçümlerinin yaptırılması ve raporlarının detaylı incelenmesi başta yangın riski olmak üzere birçok olumsuz durumun önüne önceden geçmemizi sağlamaktadır. Ancak bu konuda en önemli nokta topraklama ölçüm raporlarının konusunda uzman firmalar tarafından hazırlanması ve yorumlanmasıdır. Koruma elemanlarının doğru çalışıp çalışmadığı çıkacak sonuca göre yorumlanması gereken en önemli konudur. Aslında yaptığımız periyodik çalışma ile sadece değerlere bakmıyoruz kaçak akım rölesi kontrolü, termik manyetik şalter kontrolü, AG Parafudr sistem kontrolünü de gerçekleştiriyoruz. Örneğin bir firma geldi ölçümlerinizi yapıyor ve topraklama ölçümü değeri 0,82 ohm çıktı, rapora hemen 1 ohm altı uygundur yazmak uygun değildir, burada değerler bizler için semboliktir. Topraklama ölçüm raporu’nun amacı bu çıkan değerde koruma elemanlarının çalışıp çalışmadığıdır.

Diğer taraftan yıldırımda korunma sistem kontrolü ve paratoner topraklama ölçüm raporu sonuçlarının yorumlanması da önemlidir. IEC 62305 standartı kapsamında eşpotansiyel sistem kavramı son derece önemlidir, çünkü direncin düşük olduğu nokta her zaman risk altındadır. Diyelim periyodik paratoner ölçüm çalışmamızda değerimiz 5ohm çıktı ancak tesis temel topraklaması değeri 1ohm. Burada paratonere isabet eden her yıldırım darbesinin sisteme akması muhtemeldir. Bu nedenle ayrı ölçüm yapıldıktan sonra sistemlerin eşpotansiyele alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca paratoner tesisat kontrolünde periyodik yıldırımdan korunma ölçüm değeriyle birlikte tesisat kontrolü de yapılmalı, S koruma mesafelerinin sağlanıp sağlanmadığı, tesisattaki korozyon durumu ve dönüş noktaları gibi birçok detaya dikkat edilmelidir.

Kullanılan ekipmanların teknik yeterliliği de son derece önemlidir. Herşeyden önce artık kazıklı ölçüm eskide kalmıştır, teknolojik gelişmeler kapsamında kazıksız ölçüm yapan profesyonel cihazlar vardır. Referansı bizim almış olduğumuz ölçüm sonuçları bizleri yanıltabilir, bu nedenle bize bağımlı olmayan akıllı cihazlarla mümkünse LOOP EMPEDANS ölçümüne göre ölçüm gerçekleştirmeliyiz. Burada cihazın kalibrasyonu, ölçüm sonuç kontrol çizelgesi, ölçen kişinin deneyimi son derece önemlidir.

Topraklama tesisi ölçümü, elektrik tesisatı kontrol ve ölçümü, paratoner tesisat kontrol ve ölçümü mümkünse konusunda uzman ve yetkili firmalar tarafından yapılmalıdır. Emo ve Turkak tarafından yetkilendirilen firmalardan alınan raporlar güvenilir olmakla birlikte çıkan sonuçların yorumlanması ve düzeltilmesine yönelik çözüm önerisi sunulması oldukça önemlidir.

Alıntıdır : Yılkomer

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......