İş ekipmanlarının periyodik kontrol raporları kullanma zorunluğu

ISEKIPMANLARI.CSGB.GOV.TR’DE YAYIMLANAN TASLAK PK RAPORLARININ KULLANMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde:

MADDE 14/B

(1) Bakanlık, iş ekipmanlarının periyodik kontrol raporları ve periyodik kontrol kriterleriyle ilgili asgari şartları belirleyen norm, belge ve tutanak hazırlamaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu norm, belge ve tutanaklar; ilgili tarafların da görüşü alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından hazırlanır ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün onayı ile yayımlanır.

(2) Bakanlık, yayımlayacağı ekipmana özgü periyodik kontrol kriter dokümanlarında iş ekipmanlarının kusurlarını hafif ve ağır kusur olarak derecelendirir.

(3) Bakanlıkça periyodik kontrol rapor formatı ve kriterleri ilan edilen ekipmanların periyodik kontrolleri belirlenen kriterlere uygun yapılır, raporları belirlenen formata uygun olarak hazırlanır. Bakanlıkça periyodik kontrol rapor formatı ve kriterleri yayımlanmamış olan ekipmanlar için bu şart aranmaz. Maddesi yer almaktadır. Yönetmelik’teki bu madde için yine Yönetmelik’te geçen ibare ile “Bu değişiklik 31/12/2022 tarihinde yürürlüğe girer.” hususu yer almaktadır. Periyodik kontrol raporlarının hazırlanıp yayımlanması, 2023 yılı itibarı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün yetkisi ile gerçekleşecektir.

Hâlihazırda isekipmanlari.csgb.gov.tr internet sitemizde bulunan periyodik kontrol raporları “taslak” olarak yer almakta olup önümüzdeki süreçte kullanımı zorunlu olacak iş ekipmanlarının periyodik kontrol rapor ve kriter dokümanları Bakanlığımızca ilan edilecek olup ayrıca yayımlanacaktır. Diğer bir deyişle internet sitemizdeki taslak olarak yayımlanmış olan periyodik kontrol raporlarının kullanımı zorunlu değildir. Ayrıca Yönetmelik’in ilgili maddesinde ve taslak dokümanlarda geçen “hafif/ağır” kusur derecelendirmesi Bakanlık tarafından uygulamanın başlatıldığı ilan edilinceye kadar uygulanmayacaktır.

İlerleyen süreçte periyodik kontrol raporunun kullanımı zorunlu hale gelecek ekipmanları belirlenip ilan edilecektir. Konu ile ilgili getirilecek düzenlemeler konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve isekipmanlari.csgb.gov.tr internet sitelerinin ve isggmmedya sosyal medya hesaplarının takip edilmesi önerilmektedir.

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......