603364-4-41 Standardı ve Kaçak Akım Rölesi Seçimi

603364-4-41 Standardı ve Kaçak Akım Rölesi Seçimi

Elektrik iç tesislerinin projelendirme, muayene, tasarım ve iş sürekliliği açısından en önemli standart olan ve Elektrik İç Tesisleri Yönetme­liği’nin, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönet­meliği’nin ve Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin temelini oluşturan TS HD 60364 standardının birinci bölümünden sonra ilk standart olan elektrik çarpmasına karşı koruma konusunu işleyeceğiz.

TS HD 60364’ün bu bölümü, elektrik tesisatlarında uygulanan elektrik çarpmasına karşı koruma ile ilgilidir. Bu bölüm insanların ve hayvanların korun­ması için geçerli olan temel bir güvenlik standardı olan EN 61140’a dayanmaktadır. EN 61140, elektrik tesisatları ve ekipmanlarında ortak olan veya bunla­rın koordinasyonu için gerekli olan temel ilkeleri ve gereksinimleri vermeyi amaçlamaktadır. EN 61140’a göre elektrik çarpmasına karşı korumanın temel kuralı, tehlikeli canlı parçaların olmaması gerektiği­dir. Erişilebilir iletken parçalar, ne normal koşullar altında ne de tek arıza koşulları altında canlılar için tehlikeli olmamalıdır. EN 61140’ın 4.2’sine göre, nor­mal koşullar altında koruma, temel koruma hüküm­leri ile, tek arıza koşullarında koruma, arıza koruma hükümleri ile sağlanır. Alternatif olarak, elektrik çarpmasına karşı koruma, normal koşullar altında ve tek arıza koşulları altında koruma sağlayan ge­lişmiş bir koruyucu hüküm ile sağlanır. IEC Kılavuz 104 uyarınca bu standart, elektrik çarpmasına karşı koruma için bir grup güvenlik yayını (GSP) statüsü­ne sahiptir.

TS HD 60364- 4-41, kişilerin ve hayvanların temel koruması (doğrudan temasa karşı koruma) ve arıza koruması (dolaylı temasa karşı koruma) dahil olmak üzere elektrik çarpmasına karşı korumaya ilişkin temel gereksinimleri belirtir. Ayrıca, dış etkilerle il­gili olarak bu gereksinimlerin uygulanması ve koordinasyonu ile ilgilenir. Bazı durumlarda ek koruma uygulaması için de gereklilikler verilmiştir.

Temel Koruma (Doğrudan temasa karşı koruma);

Doğrudan temasa karşı korumada ana hedef, in- sanın gerilim altındaki canlı kısımlara doğrudan doğruya temasının önlenmesidir. Burada alınacak önlemler, canlı iletkenlerin izolasyonu, canlı iletken- lerin kilitli pano gibi bir mahfaza içine alınması, canlı iletkenlerin önüne pleksiglas gibi bir engel konması ve canlı iletkenlerin el ulaşma mesafesinin (1,25m) dışına yerleştirilmesi şeklinde uygulanan pasif ön- lemlerdir.

İster TT olsun ister TN sistem olsun aşağıdaki ko- şullardaki devreler 30 mA RCD ile desteklenmelidir. Pasif önlemler alınmadan, sadece 30 mA RCD’ye güvenerek koruma yapılamaz. 50V’un üzerindeki şebeke gerilimlerinde (400V/230V) 30 mA Kaçak akım rölelerinin kullanımı ile ilgili olarak IEC 60364 standardında ilave koruma başlığında; (Additional protection IEC 60364-4-41 411.3.3).

  • Linye devre kesicisi 20A’e kadar olan ge- nel kullanım prizlerinde, nemli yerlerde, (WC-Banyo ve mutfaklarda vb.) 30mA kaçak akım rölesi kullanılmalıdır.
  • Linye devre kesicisi 32A’e kadar olan mobil cihazlarda (seyyar matkap, spiral taş vb.) ve harici yerlerdeki prizlerde 30mA RCD kullanılmalıdır.

Devamı için TIKLAYINIZ

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......